نرم افزار اتوماسیون ERP موج دار و افست WİN PROJECT

نرم افزار اتوماسیون ERP موج دار و افست WİN PROJECT

ویژگی های عمومی

 • قابلیت ترکیب پراتیک و سریع

 • داد و ستد اتوماتیک داده ها در بین برنامه و دستگاه ها

 • برنامه ریزی کاری برای تمامی دستگاه ها با ماژول برنامه ریزی پویا

 • برنامه ریزی حمل و نقل

 • سیستم پیگیری رول دارای بارکد (با رایانه دسنی بیسیم)

 • تجزیه و تحلیل سفارش، تولید، حمل و نقل و فروش بسیار کامل

 • تهیه گزارش با گزارش دهی مدولار

 • پیگیری مرحله سفارش با صفحه نمایش های نظارت بر سفارش و تولید

 • سیستم های کنترل اتوماتیک و تجزیه تحلیل ریسک، تامین مالی، تولید و مشتری

 • سیستم های تایید محصول، سفارش و تولید

Win Project Depo
Win Project Stok Bilgileri
 • برآورد قیمت سفارش پویا و تجزیه و تحلیل سود و زیان

 • آنالیزهای عملکرد دستگاه

 • گزارش مشتری، سفارش، تولید و فروش ماهانه

 • فایلهای صوتی، عکس و ویدئو به صورت نامحدود از محصول مربوطه

 • سیستم پیگیری پالت

 • گزارش نیاز به کاغذ

 • سیستم پیگیری انبار مبتنی بر محصول و محصولات نیمه ساخته

 • سیستم پیگیری کسری ها با دقت بسیار بالا

 • تبدیل پیشنهاد به سفارش

 • محاسبه قیمت محصول

 • محاسبه هزینه اولیه سفارش

 • چاپ فرم سفارش

 • سیستم تامین اتوماتیک مبتنی بر سفارش

 • پیگیری و چاپ فورم تولید مربوط به سفارش

 • امکان تقسیم یک سفارش به بیش از یک بازه زمانی

 • سیستم پیگیری سفارش محصولات ترکیبی

 • تعریف و گرافیک محصول سفارش داده شده

 • اتصال حساب جاری و پرداخت سفارش (پیگیری سفارش ارزی)

 • سیستم پیگیری سفارش (بازار داخلی / واردات)

 • سیستم تایید سفارش

Win Project Cari Kart