اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی بر ای پایه های رول

اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی بر ای پایه های رول

با پانل های کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی نصب شده در هر گروه و رمزگذار های نصب شده بر هر پایه رول پیچ، در هر رول فعال مقدار متراژ مصرف شده، مقدار وزنی مصرف شده برای هر ترکیب، اعاده باقی مانده متراژ رول ها به انبار، کنترل ضربدری متراژ رول های مصرف شده و هزینه کاغذ مصرفی ترکیب های تولید شده بدست می آید.

>Bobin Analizi
اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی بر ای پایه های رول sistemi

نحوه کار و مزایای این سیستم بشرح ذیل می باشد:

 • نحوه کار بدین ترتیب خواهد بود: فرآیند وارد نمودن بارنامه رول ها و چاپ اتیکت هر رول و وارد نمودن آن در سیستم از سوی یک پرسنل انجام خواهد گرفت.

 • اتیکت های معرفی شده در زیر بر روی رول مربوطه چسبانده شده و دیگر نیازی به هیچگونه کار اضافی دیگر نخواهد بود.

 • خروج رول ها برای تولید از طریق ترمینال های دستی بیسیم و یا بارکدخوان های کابلی موجود بر روی کیوسک ها انجام خواهد گرفت و اینکه رول باید به کدام پایه وصل گردد در حین خروج برای تولید تعیین می گردد.

 • بر روی پایه های رول، رایانه صنعتی کیوسک نصب خواهد گردید و در این رایانه ها ماژول پایه های رول که بصورت ویژهتهیه شده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 • رولهایی که از انبار بر روی پایه ها قرار می گیرند، در اینجا دیده خواهد شد و پرسنل تنها در تعویض رول ها، رولهای فعال را علامت گذاری خواهد نمود.

 • از آنجا که سیستم پایه های رول، اطلاعات ترکیب را مستقیما به صورت لحظه ای دریافت می نماید، امکان تطابق رول ها با ترکیب ها براحتی فراهم می گردد.

 • بر روی کیوسک های پایه های رول، چاپگر بارکد نصب خواهد گردید.

 • برای رول هایی که از پایه ها به انبار بازگردانده می شوند از طریق این چاپگر اتیکت چاپ می گردد، روند کار انتقال رول های نصفه به انبار نیز به همین شکل تحقق می یابد.

 • این فرآیند انتقال به انبار از طریق ترمینال های دستی نیز میسر می باشد.

 • بر روی اتیکت رول؛ اطلاعاتی از قبیل وزن، جنس کاغذ، عرض کاغذ، موجودی و بارکد چاپ می گردد. .

 • در رول هایی که به صورت نصفه به انبار اعاده می گردند نیز همان شماره سری استفاده خواهد شد.

 • بدین ترتیب امکان نظارت بر تولید فراهم خواهد گردید.

 • بویژه در کارهایی که به لحاظ طولی بزگر می باشند، در صورتی که برای یک ترکیب بیش از یک رول مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات اینکه در کدام ترکیب کدام رول مورد استفاده قرار گرفته است، ثبت می گردد.