خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره ای BSS  را بطور ساده می توان به عنوان "دکتر شرکت" معرفی نمود.

Bss خواه برای محصولاتی که خود تدارک دیده است (برنامه ریزی منابع سازمانی، هوش کاری؛ بارکد، اتوماسیون های کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی و غیره.) و خواه برای محصولات دیگر خدماتی که به طور خلاصه در زیر تشریح گردیده است را ارائه می نماید.

خدمات مشاوره BSS،، یک خدمات مشاوره حرفه ای مستقل می باشد که برای مدیران و سازمان ها، با ارائه راهکارهای مناسب در راستای مدیریت و کسب و کار، فرصت های جدید را تشخیص و مورد استفاده قرار داده و با توسعه تغییرات و فراگیری؛ در جهت دستیابی به اهداف ایشان، خدمات ارائه می نماید.

خدمات مشاوره BSS، در زمینه مشکلات موجود در استراتژی کاری، ساختار سازمانی و روشهای کاری بررسی های لازمه را انجام داده، مشکلات را تشخیص داده و با توسعه راه کارهای مناسب یک خدمات مشاوره کامل که از اجرای این پیشنهادات پشتیبانی می نماید، ارائه خواهد نمود.

چرا باید از این خدمات بهره مند گردید؟

 • قدرت رقابت در شرکت شما را افزایش می دهد.

 • شرکت شما را تبدیل به بازار هدف نموده و امکان هدفگیری صحیح را فراهم می آورد.

 • با افزایش سهم از بازار برای شما، باعث توسعه پورتفوی شرکت شما می گردد.

 • گردش مالی را افزایش می دهد.

 • هزینه ها را کاهش می دهد.

 • بهره وری را افزایش می دهد.

 • سازمان دهی داخلی را تقویت نموده و توسعه می بخشد.

 • تکنیک های مدیریت استراتژیک را توسعه می بخشد.

 • روند مدیریت و تصمیمگیری را توسعه می بخشد.

 • افزایش منابع مالی

 • تامین اطلاعات عمومی و ویژه در رابطه با حوزه.

 • توسعه ماهیت منابع انسانی

 • توسعه سیستم های اطلاعاتی و مهارت های ارزیابی

 • توسعه مدیرت از طریق داده ها.

BSS Danışmanlık
BSS Danışmanlık

مشاورین ما چگونه خدمات خود را ارائه می نمایند؟

از آنجا که ارائه هرگونه خدمات بدون آگاهی از وضعیت موجود شرکت ممکن نمی باشد، کار ما در ابتدا با فعالیت تجزیه و تحلیل آغاز می گردد.

این مرحله معاینه و تصویربرداری ما می باشد.

با ارزیابی اطلاعات و یافته ها، یک گزارش تجزیه و تحلیل ارائه می گردد.

این نیز مرحله تشخیص ما می باشد.

همانند یک پزشک در مشاوره مدیریت نیز "تشخیص صحیح" حیات بخش می باشد.

پس از تشخیص صحیح مشکلات، ارائه راهکار تسهیل می گردد.

اصل اساسی ما بر این است که هر سازمان را منحصر بفرد دانسته و راهکارهای خود را در این راستا ارائه می نماییم.

تنها ارائه پیشنهاد از سوی مشاور کافی نمی باشد.

موفقیت در مرحله اجراء بدست می آید.

ما نیز به همراه صاحب بنگاه تجاری و یا سازمان وارد مرحله اجرائی کار می شویم.

در این مرحله جلسات، اموزش ها، آگاهی سازی و فعالیت های فرهنگ سازی در سازمان، جلسات توسعه استراتژی بطور منظم جای خواهد گرفت.

این مرحله اجرائی همراه با تیم تشکیل یافته در بنگاه تجاری و یا سازمان تحقق می یابد.

وضعیتی که در پایان مرحله اجرائی حاصل می گردد دوباره ارزیابی گردیده و در خصوص اقدامات بعدی تصمیمگیری می گردد.

در این مرحله مالک بنگاه تجاری و یا سازمان به طور مداوم نیاز به پشتیبانی مشاوره ای خواهد داشت.

مهمترین توصیه برای کسانی که از ما درخواست خدمات مشاوره می نمایند این است که باید در زمان مناسب مراجعه نمایند و برای بیماری که در حال مرگ می باشد درخواست راهکاری معجزه آسا بی فایده خواهد بود.

BSS Danışmanlık