Bobin Ayakları PLC Otomasyonu

Bobin Ayakları PLC Otomasyonu

Bobin ayakları plc otomasyonu sistemi ile her ayağa takılan encooder ve her gruba takılan plc panoları ile aktif olan bobinlerin her birinin metraj tüketim değerleri, hangi kombine için kaç kg kullanıldıkları, bobinlerin kalan metrajları üzerinden depoya iadeleri, tüketilen bobinlerin olması gereken metraj çarpraz kontrolleri ve üretilen kombinelerin bire bir kullanıldıkları kağıt üzerinden maliyetleri dinamik olarak yapılır.

>Bobin Analizi
Bobin ayakları plc otomasyonu sistemi

Bu sistemin çalışma şekli ve sağlayacağı faydalar aşağıdaki gibidir:

  • İşleyiş şu şekilde olacaktır; Gelen bobinlerin irsaliye girişi ve her bobinin etiket basılıp tek tek sisteme girişi aynı personel tarafından yapılacaktır. Aşağıda, tanımlaması yapılmış etiketler ilgili bobinlerin üzerine yapıştırılacak, extra herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

  • Bobinlerin üretime çıkışı kablosuz el terminalleri ile veya kiosklar üzerindeki kablolu barkod okuyucular ile yapılacak olup, bobin hangi ayağa çıkıldı ise bu tanımlama üretime çıkış esnasında belirtilecektir.

  • Bobin ayaklarına kiosk endüstriyel bilgisayar kurulacak olup, bu bilgisayarlarda özel olarak hazırlanmış bobin ayakları modülü çalışacaktır. Bobin deposundan ayaklara çıkılan bobinler burada gözükecek olup ilgili personel sadece bobin değişimlerinde aktif çalışan bobini işaretleyecektir. Bobin ayakları sistemi direk Oluklu’dan anlık çalışan kombine bilgisini aldığı için çalışan bobinleri ilgili kombine ile rahatlıkla eşleştirebilecektir.

  • Bobin ayaklarındaki kiosklara barkod yazıcısı kurulacaktır. Bobin ayaklarından depoya iade alınan bobinler için bu yazıcılardan etiket basılıp , yarım bobinlerin depoya alınma işlemleri de aynı şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Bu depoya alma işlemi el terminallerinden de yapılabilecektir.

  • Bu bobin etiketi üzerine kağıdın; kg, kağıt cinsi, kağıt eni , stok ve barkod no bilgileri yazılabilecektir.

  • Depoya yarım olarak iade edilen bobinlerde de aynı seri no kullanılacaktır.

  • Üretimin izlenebilirliği sağlanacaktır. Özellikle uzun metrajlı işlerde bir kombineye birden fazla bobin kullanılması durumunda hangi kombinede hangi bobinlerin kullanıldığı bilgisi kayıt altına alınacaktır